Past Officials

Executive Committee 2011-2016 (N.S. 1132-1136)

Chief Patron: Dr. Satya Mohan Joshi, Nepal

Patrons:
Prof. Manik Lal Shrestha, Nepal
Dr. Padma Ratna Tuladhar, Nepal

Advisors:
Prof. Dr. David N. Gellner, UK
Dr. Dhruba Bahadur Pikha Shrestha, The Netherlands
Prof. Dr. Keshav Lal Maharjan, Japan
Dr. Mahesh Man Shrestha, Nepal
Prof. Prem Santi Tuladhar, Nepal
Rabindra Man Shrestha, Belgium
Ram Malakar, USA
Rajiva Shanker Shresta, India

President: Dr. Bal Gopal Shrestha, UK

Vice-Presidents:
Krishna Chakhun, UK & Russia
Daya Ratna Shakya, USA
Suwarn Vajracharya, Japan

General Secretary: Narayan Rajbhandari, USA

Secretary: Neelam Pradhananga, Australia

Secretary and Spokesperson: Subhash Ram Prajapati, USA

Treasurer:
Swoyambhu Tuladhar

Public Relation:
Bhiksu Ananda Path, Nepal

Publication Committee
Binod Manandhar, USA
Sanyukta Shrestha, UK
Shashi Mahaju, UK

Executive Members:
Anish Malla, People’s Republic of China
Dr. Bijaya Sainju, Nepal
Bhiksu Bipashi, Thailand
Govinda Shrestha, Canada
Krishna Hari Maharjan, The Netherlands
Krishna Prakash Shrestha, Russia
Narottam Manandhar, Denmark
Rojina Awale, Bangladesh
Dr. Roshan Shrestha, USA
Suchitra Bahadur Shrestha, USA
Dr. Sujan Malla, Switzerland
Sumitra Pradhan, France
Surendra Amatya, Belgium
Suresh Vajracharya, Spain
Reesha Shrestha, Nepal

Ex-officio members:
Dr. Sachetan Tuladhar, President, Pasa Pucha Guthi, UK
Season Shrestha, President, Newah Organization of America, USA
Rajani Pradhan, President, Pasa Pucha, Belgium
Rajeesh Shrestha, Nepal Khala, USA
Prajwal R Vajracharya, Dance Mandal, USA
Saroj Prajapati, Nepa Pasa Pucha Amrericaye, USA
Keshar Man Tamrakar, Newa American Dabu, USA
Representative, Nepal Newah Association of DFW, USA
Prakash Lal Pradhan, President, Canadian Newah Guthi, Canada
Hemanta Joshi, Newa Cultural Society of Alberta (NCSA), Canada
Representative, Guthi Australia, Australia
Representative, Newah Pucha, South Korea
Representative, Newah International Forum Japan
Representative, Newah Jagaran Manch, Japan
Representative, Newah Jagaran Manch, Spain
Representative, Newah Jagaran Manch, Italy
Representative, Newar Samaj, Hong Kong
Representative, Sikkim Newah Guthi, India
Representative, All India Newar Organisation, Darjeeling
Representative, All India Newar Organisation, Kalimpong
Representative, All India Newar Organisation, Assam
Representative, Newah Dey Daboo, Nepal
Representative, Newah Swayattta Rajya Mankah Saagharsha Samiti, Nepal