Officials

Advisory Committee

2016-2019 (N.S. 1136 – N.S. 1139)

Dr. Bal Gopal Shrestha, the Netherlands
Dr. Keshav Lal Maharjan, Japan
Mr. Mahanta Shrestha, UK
Dr. Maheshwor Vaidya, USA
Mr. Rabindra Man Shrestha, Belgium
Mr. Rajiva Shanker Shresta, India
Mr. Ram Malakar, USA
Dr. Juhee Gubhani, Canada

Executive Committee

2016-2019 (N.S. 1136 – N.S. 1139)

President: Mr. Season Shrestha, USA
Senior Vice President: Mr. Daya Shakya, USA
Vice-Presidents: Dr. Narayan Rajbhandari, USA; Mr. Swoyambhu Tuladhar, Portugal
General Secretary: Subhash Ram Prajapati, USA
Treasurer: Mr. Jayambu Ranjit, USA
Public Relation Co-ordinator: Mr. Krishna Chakhun, USSR

Executive Members:
Mr. Rajeesh Shrestha, USA
Dr. Hemanta Joshi, Canada
Mr. Sunil Shakya, Japan
Mr.Prakash Lal Pradhan, Canada
Mr. Sanyukta Shrestha, UK
Ms. Rashmila Prajapati, Nepal
Mr. Pushkar Mathema, Nepal
Mr. Anar Ratna Bajracharya, Nepal
Mr. Nayan Malla, Norway
Mr. Mani Pradhan, India
Mr. Chirag Pradhan, India
Ms. Nilu Awale Shrestha, Spain
Mr. Gambhir Shrestha, South Korea
Mr. Naresh Kumar Shrestha, Israel
Mr. Shree Krishna Shrestha, Saudi Arabia